Konference INSEA

18. 6. 2019 – Popularizační přednášky na konferenci INSEA (fotogalerie)

  • „DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ“ (Mgr. Lucie Tikalová Ph.D.)
  • „DIGITÁLNÍ SOCHAŘSTVÍ A ORGANICKÉ 3D MODELOVÁNÍ V PRAXI VÝTVARNÉ VÝCHOVY“ (PhDr. Jan Mašek, Ph.D.)
  • „KRESBA MEZI PAPÍREM A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU“ (Mgr. art. Ondřej Moučka)

Kulatý stůl na téma digitální gramotnost

30. 4. 2019 – Kulatý stůl na téma digitální gramotnost (13:00, místnost RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno)

Diskutující: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., MgA. Jana Francová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Adam Franc, Mgr. Šimon Kříž, Mgr. Monika Szűcsová

Digitální gramotnost se v současné době stává velmi aktuálním a často skloňovaným pojmem, neboť digitální technologie se staly běžnou součástí naší kultury a prostoupily ji téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Hlavním cílem tohoto kulatého stolu je reflexe výzev, příležitostí i problémů, které doprovázejí osvojování a využívání digitálních technologií ve výuce výtvarné výchovy na základních a středních školách. Hlavními tématy diskuze jsou překážky, které brání rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání, vymezení pojmu digitální gramotnost, zhodnocení současné úrovně digitální gramotnosti na českých školách a inspirativní příklady konkrétního využití digitálních technologií ve výtvarné výchově. Kulatý stůl je primárně určen pro oborové studenty výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. (fotografie)