Spouštíme pilotní ověření školení pro učitele

Spouštíme první vlnu nabídky vzdělávacích kurzů se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti pro učitele základních i středních škol.

Zveme učitele na školení do:

  • Ústí nad Labem (Pedagogická fakulta UJEP),
  • Ostravy (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity),
  • Českých Budějovic (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity).

Bližší informace

Pozvánky ke stažení (PDF): Ústí nad Labem, Ostrava, České Budějovice

Letáky ke stažení (PNG): Ústí nad Labem, Ostrava, České Budějovice

VÝZNAM DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI V KONTEXTU AKTUÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA VÝUKU NA ZŠ A SŠ

Pozvánka na seminář a kulatý stůl do Českých Budějovic

2. 10. 2020 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity

Seminář 1. část DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V KONTEXTU ONLINE VÝUKY: 10.00 hod.

Seznámíte se se základními principy online výuky, jejími přínosy a nevýhodami. V prakticky zaměřeném bloku proběhne seznámení s možností online výuky v různých uživatelských prostředích včetně reálného předvedení části vyučovací hodiny při online výuce matematiky.

Seminář 2. část DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI: 16.00 hod.

Seznámíte se s portfoliem digitálních nástrojů pro výuku geografie – především s geografickými informačními systémy, virtuální realitou a 3D tiskem. Formou workshopu si představené technologie rovněž vyzkoušíte.

Kulatý stůl POTŘEBY A MOŽNOSTI ROZVOJE DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA ZŠ A SŠ: 14.30 – 15.30 hod.

V úvodu budou účastníci seznámeni s cíli a postupem řešení projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Vlastní diskuse kulatého stolu bude zaměřena na otázky reálných potřeb a možností implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ s důrazem na identifikaci překážek bránících rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání a na možnosti jejich překonávání.

Registrujte se prosím do 21. 9. 2020.

Těšíme se na vás!

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NEJEN VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP vás zve na druhý seminář + workshop do Ústí nad Labem.

Workshopy: 16. 9. 2020 Sportovní hala PF UJEP, 17. 9. 2020 Telnice

Seminář: 18. 9. 2020 červený sál MFC UJEP

Zaměříme se na uplatnění inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií a příklady dobré praxe při rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ.

Těšíme se na vás! (pozvánka)