Pozvánka na online kulatý stůl pro učitele ZŠ a SŠ

Zveme vás na poslední online kulatý stůl

ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ V OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST

KDY: středa 31. 3. 2021, 16.00–17.30 hod.

Diskutovat budeme o vztahu digitální gramotnosti a obsahu učiva, rozvoji digitálních kompetencí v dějepisu, občanské a dalších výchovách, možných překážkách z pohledu učitelů a nezapomeneme na příklady dobré praxe.

Registrace viz pozvánka.

Těšíme se na vás!

Pozvánka na online seminář pro učitele ZŠ a SŠ

Člověk a svět práce a rozvoj klíčové kompetence digitální

KDY: 24. 3. 2021, 18.00–19.00 hod.

Člověk a svět práce je v RVP jedním z nejvíce rozkročených vzdělávacích oborů. Žáky vede k získání základních uživatelských dovedností v rozmanitých oborech lidské činnosti. Nezbytnou složkou pro uplatnění žáků v dalším životě ve společnosti budou i kompetence vycházející z digitální gramotnosti. V rámci semináře získáte přehled o tom, na které dílčí digitální kompetence se soustředili tvůrci vzorových materiálů v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

Přihlášení viz pozvánka.

Těšíme se na vás!

Pozvánka na online seminář pro učitele ZŠ a SŠ

Vyhledávání, správa a sdílení dat jako součást digitální gramotnosti

KDY: 17. 3. 2021, 18.00–19.00 hod.

Žák by měl na konci základního vzdělávání dokázat volit postupy, způsoby a prostředky pro získávání, vyhledávání, správu i sdílení dat. Na semináři se společně podíváme na příklady, jak lze uvedenou dílčí kompetenci digitální gramotnosti rozvíjet v rámci různých vzdělávacích oborů. Zároveň získáte pohled na to, jak si v této oblasti zkontrolovat vlastní dovednost.

Přihlášení viz pozvánka.

Těšíme se na vás!