Edukativní seminář pro učitele zeměpisu

Proběhlo: seminář pro učitele na Technické univerzitě v Liberci (13. 11. 2019)

Edukativní seminář pro učitele zeměpisu byl věnován zpětné vazbě k pěti vytvořeným digitálním vzdělávacím zdrojům a jejich ověřování ve výuce. Byl představen také další digitální vzdělávací zdroj s názvem Terénní výuka, který počítá s využitím mobilních telefonů ve výuce. Žáci se dostanou při hodině zeměpisu do okolí své školy a přímo v terénu mají za úkol mapovat okolní krajinu právě s pomocí mobilních telefonů. Tento digitální zdroj inspiruje učitele i žáky k praktickému uchopení zeměpisu a osvojování si práce s digitálními nástroji a softwarovými aplikacemi, které jim usnadňují studium.
S učiteli byla na semináři dále diskutována vhodná témata a inspirace pro zpracovávání dalších digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku zeměpisu. Důležitým bodem semináře bylo také ověřování, především natáčení výuky. Učitelé považují tyto aktivity za přínosné pro svůj rozvoj v rámci své aprobace a zároveň i svou digitální gramotnost posouvají na vyšší úroveň.

Týden humanitních věd

Týden humanitních věd (18. – 22. 11. 2019)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vás v rámci Týdne humanitních věd zve do Brna na bloky přednášek a workshopů týkající se digitálního světa a orientace v něm. Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsou pro vás mj. připraveny:

Digitální stopa
Projekt Digitální stopa v říjnu obletěl česká média. Digitální stopa Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost učí žáky základních škol, jak se chovat na internetu a co si počít, když se dostanou do nesnází.

Vyrob si DeepFake
DeepFake je považováno za jednu z velkých hrozeb ovlivňování veřejnosti na internetu. Jedním ze způsobů, jak umět rozpoznat falešné video, je vědět, jak se vytváří…

Učení ve virtuální realitě
Virtuální realita dnes už horkou novinkou není. Ale co v učení a vzdělávání? Kam se posouváme s možností využití virtuální reality ve škole nebo při plnění domácích úkolů?

YouTuberem za hodinu
Youtubering patří mezi současné možnosti ve vzdělávání, do které se může pustit každý, kdo má co říct a trochu to umí s kamerou či s mobilem. A jak tedy mít co říct? Co říct? A jak to celé natočit?

GIS Day 2019

Proběhlo: GIS Day 2019, Katedra geografie PF JU, 13. 11. 2019

Celkem katedru navštívilo přes 70 žáků základních a středních škol. Získali nové informace o geoinformačních technologiích, vytvořili si vlastní webové mapy a aplikace.