POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL

Význam digitální gramotnosti žáků a učitelů pro potřeby výuky na základních a středních školách a cesty jejího rozvoje

KDE: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, prezenčně i online

KDY: úterý 15. 12. 2020 od 16.00 hod.

Na posledním kulatém stolu pořádaném JČU (předmětový modul Matematika) se účastníci v úvodu krátce seznámí s cíli a výstupy projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Vlastní diskuse bude zaměřena na význam digitální gramotnosti žáků i učitelů pro efektivní výuku odpovídající požadavkům současné doby a bude ilustrována konkrétními příklady dobré praxe. 

Svou účast spolu s vyjádřením její preferované formy prosím potvrďte nejpozději do pátku 11. 12. 2020. (pozvánka)

Těšíme se na vás!

Spouštíme pilotní ověření školení pro učitele

Spouštíme první vlnu nabídky vzdělávacích kurzů se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti pro učitele základních i středních škol.

Zveme učitele na školení do:

  • Ústí nad Labem (Pedagogická fakulta UJEP),
  • Ostravy (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity),
  • Českých Budějovic (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity).

Bližší informace

Pozvánky ke stažení (PDF): Ústí nad Labem, Ostrava, České Budějovice

Letáky ke stažení (PNG): Ústí nad Labem, Ostrava, České Budějovice