Školení pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem srdečně zve učitele základních i středních škol na školení v rozvoji digitální gramotnosti. 

V průběhu školení učitel projde obecnou i didaktickou částí (s celkovou časovou dotací 24 hod., 3 prezenční setkání), ve které se dozví odpovědi na otázky „Co to digitální gramotnost vlastně znamená a proč bychom měli usilovat o její rozvoj; Jakým způsobem ji můžeme rozvíjet ve svém oboru a pomocí jakých dostupných prostředků“. V rámci všech kurzů jsou pro učitele také připraveny ukázky modelových vzdělávacích materiálů a dalších praktických příkladů, které mohou sloužit jako inspirativní zdroj pro další práci. Obsah kurzů je vytvořen s ohledem na plánované revize RVP, které zavádí dílčí kompetence digitální gramotnosti do všech vzdělávacích oborů.

Nabízíme školení v oblasti:

 • Rozvoj DG pro 1. stupeň ZŠ + Jazyk a jazyková komunikace (pro 1. stupeň ZŠ)

 • Informační a datová gramotnost + Člověk a zdraví (pro 2. stupeň ZŠ)

 • Komunikace a kolaborace + Člověk a svět práce (pro 2. stupeň ZŠ)

 • Informační a datová gramotnost + Člověk a zdraví (pro SOŠ, gymnázia)

 • Komunikace a kolaborace + Jazyk a jazyková komunikace (pro SOŠ, gymnázia)

Místo konání: Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.

Časový harmonogram a odkaz na registrační formulář naleznete v pozvánce.

Těšíme se na vás!

 

Pozvanka

 

Školení pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti v Ostravě

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity srdečně zve učitele základních i středních škol na školení v rozvoji digitální gramotnosti.

V průběhu školení učitel projde obecnou i didaktickou částí (s celkovou časovou dotací 24 hod., 3 prezenční setkání), ve které se dozví odpovědi na otázky „Co to digitální gramotnost vlastně znamená a proč bychom měli usilovat o její rozvoj; Jakým způsobem ji můžeme rozvíjet ve svém oboru a pomocí jakých dostupných prostředků“. V rámci všech kurzů jsou pro učitele také připraveny ukázky modelových vzdělávacích materiálů a dalších praktických příkladů, které mohou sloužit jako inspirativní zdroj pro další práci. Obsah kurzů je vytvořen s ohledem na plánované revize RVP, které zavádí dílčí kompetence digitální gramotnosti do všech vzdělávacích oborů.

Nabízíme školení v oblasti:

 • Rozvoj DG + Matematika a její aplikace (pro 1. stupeň ZŠ)

 • Rozvoj DG + Člověk a jeho svět (průřezový kurz pro 1. stupeň ZŠ)

 • Řešení problémů + Matematika a její aplikace (pro 2. stupeň ZŠ)

 • Informační a datová gramotnost + Člověk a společnost (pro 2. stupeň ZŠ)

 • Řešení problémů + Matematika a její aplikace (pro SOŠ, gymnázia)

 • Informační a datová gramotnost + Člověk a společnost (pro SOŠ, gymnázia)

 

Místo konání: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Fráni Šrámka 3, Ostrava.

Časový harmonogram a odkaz na registrační formulář naleznete v pozvánce.

Těšíme se na vás!

 

Pozvánka

 

Školení pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích srdečně zve učitele základních i středních škol na školení v rozvoji digitální gramotnosti.

V průběhu školení učitel projde obecnou i didaktickou částí (s celkovou časovou dotací 24 hod., 3 prezenční setkání), ve které se dozví odpovědi na otázky „Co to digitální gramotnost vlastně znamená a proč bychom měli usilovat o její rozvoj; Jakým způsobem ji můžeme rozvíjet ve svém oboru a pomocí jakých dostupných prostředků“. V rámci všech kurzů jsou pro učitele také připraveny ukázky modelových vzdělávacích materiálů a dalších praktických příkladů, které mohou sloužit jako inspirativní zdroj pro další práci. Obsah kurzů je vytvořen s ohledem na plánované revize RVP, které zavádí dílčí kompetence digitální gramotnosti do všech vzdělávacích oborů.

Nabízíme školení v oblasti:

 • Rozvoj DG pro 1. stupeň ZŠ + Matematika a její aplikace (pro 1. stupeň ZŠ)

 • Tvorba digitálního obsahu + Matematika a její aplikace (pro 2. stupeň ZŠ)

 • Tvorba digitálního obsahu + Matematika a její aplikace (pro SOŠ, gymnázia)

 • Informační a datová gramotnost + Člověk a příroda (pro SOŠ, gymnázia)

Místo konání: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.

Časový harmonogram a odkaz na registrační formulář naleznete v pozvánce.

Těšíme se na vás!

Pozvánka