Kontakty

Vedení projektu

  • PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph. D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz) – věcný manažer
  • Petra Tobolářová (petra.tobolarova@pedf.cuni.cz) – finanční manažer

Koordinátoři koncepčních modulů

Osoba E-mail Modul Pracoviště
PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph. D. tomas.jerabek@pedf.cuni.cz Koncepce rozvoje digitální gramotnosti (M1) Univerzita Karlova
Mgr. Hana Pejčochová, Ph. D. hana.pejcochova@ujep.cz Ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti na školách (M2) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Mgr. Zuzana Homanová, Ph. D. zuzana.homanova@osu.cz Vzdělávací kurzy pro učitele (M5) Ostravská Univerzita
doc. PhDr. Simona Koryčánková, Ph. D. korycankova@ped.muni.cz Popularizace (M6) Masarykova univerzita

Koordinátoři didaktických modulů

Osoba Modul Pracoviště
Mgr. Jana Hovorková M3 – 1. st. ZŠ Univerzita Karlova
Ing. Jiří Sissak, Ph.D. M3 – 1. st. ZŠ Univerzita Karlova
Mgr. Lucie Šťastná M4 – MŠ Univerzita Karlova
Mgr. Libor Klubal, Ph. D. PM – Přírodopis Ostravská Univerzita
Mgr. Eva Peterková PM – Výchova k občanství Ostravská Univerzita
Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. PM – Zeměpis Technická univerzita v Liberci
Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. PM – Výtvarná výchova Univerzita Hradec Králové
PhDr. Balkó Štefan, Ph.D. PM – Tělesná výchova Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. PhDr. Jan Hnilica, Ph.D. PM – Dějepis Univerzita Karlova
PhDr. Petra Vaňková, Ph. D. PM – Informační a komunikační technologie Univerzita Karlova
doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc. PM – Cizí jazyk Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. PM – Výchova ke zdraví Univerzita Palackého v Olomouci
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. PM – Český jazyk a literatura Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. PM – Člověk a svět práce Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. PM – Matematika a její aplikace Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. PM – Chemie Masarykova univerzita
PhDr. Jan Válek, Ph.D. PM – Fyzika Masarykova univerzita
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. PM – Hudební výchova Masarykova univerzita

Kontaktní osoby zapojených univerzit

Osoba Pracoviště
PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. Univerzita Karlova
Mgr. Burdová  Veronika Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Mgr. Libor Klubal, Ph. D. Ostravská Univerzita
Ing. Jindra Drábková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci
Mgr. Jarmila Adamcová Univerzita Hradec Králové
Ing. Lenka Suchá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni

Finanční management

Osoba Pracoviště
Ing. Petra Tobolářová Univerzita Karlova
Mgr. Kaňková Jana Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Jana Uhlářová Ostravská Univerzita
Ing. Tomáš Hurt Technická univerzita v Liberci
Marek Říha Univerzita Hradec Králové
Leona Šturmová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Jaroslav Skácel Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Dominika Bláhová Západočeská univerzita v Plzni