Digitální vzdělávací zdroje

V rámci projektu Digitální gramotnost vznikají modelové vzdělávací materiály včetně metodik v podobě digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ), které jsou zaměřené na rozvoj různých digitálních kompetencí. Předpokládáme, že vznikne celkem asi 70 DVZ pro různé všeobecně vzdělávací obory pro základní a střední školy.

Na těchto webových stránkách bude zveřejněn jejich seznam s možností vyhledání vhodných DVZ pro různé obory, stupně vzdělávání a různé úrovně digitálních kompetencí.

V současné době procházejí DVZ ověřováním a průběžnými korekcemi. Z těchto důvodů není databáze DVZ zatím veřejně přístupná.

Co jsou DVZ?

Digitální vzdělávací zdroje chápeme jako materiály, které jsou v digitální podobě a jsou určeny pro podporu rozvoje (v našem případě) digitální gramotnosti ve vzdělávání. V roce 2016 byla NÚV zveřejněna Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů (verze 1.0, červenec 2016). Tento dokument specifikuje autorskoprávní, technické, odborné, pedagogické a didaktické požadavky na DVZ. V pojetí, které v projektu nastavujeme, má každý DVZ vlastní metodiku pro učitele, aby bylo zřejmé, jak s DVZ a jeho jednotlivými částmi pracovat. V této metodice jsou zároveň uvedeny potřebné informace pro učitele ohledně vzdělávacích cílů, oborového tématu, vhodného postupu, rozvíjených kompetencí apod. tak, aby učitelé byli schopni využít DVZ ve výuce s minimálními obtížemi.