Školení pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti

V průběhu školení učitel projde obecnou i didaktickou částí (s celkovou časovou dotací 24 hod., 3 prezenční/online setkání), ve které se dozví odpovědi na otázky „Co to digitální gramotnost vlastně znamená a proč bychom měli usilovat o její rozvoj; Jakým způsobem ji můžeme rozvíjet ve svém oboru a pomocí jakých dostupných prostředků“. V rámci všech kurzů jsou pro učitele také připraveny ukázky modelových vzdělávacích materiálů a dalších praktických příkladů, které mohou sloužit jako inspirativní zdroj pro další práci. Obsah kurzů je vytvořen s ohledem na plánované revize RVP, které zavádí dílčí kompetence digitální gramotnosti do všech vzdělávacích oborů.

Kontaktní osoba pro případné dotazy ohledně organizace školení:
Mgr. Libor Klubal, Ph. D. (libor.klubal@osu.cz)

    Kurzy jsou zdarma a aktuálně realizovány online formou!