Školení pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti

V průběhu školení učitel projde obecnou i didaktickou částí (s celkovou časovou dotací 24 hod., 3 prezenční setkání), ve které se dozví odpovědi na otázky „Co to digitální gramotnost vlastně znamená a proč bychom měli usilovat o její rozvoj; Jakým způsobem ji můžeme rozvíjet ve svém oboru a pomocí jakých dostupných prostředků“. V rámci všech kurzů jsou pro učitele také připraveny ukázky modelových vzdělávacích materiálů a dalších praktických příkladů, které mohou sloužit jako inspirativní zdroj pro další práci. Obsah kurzů je vytvořen s ohledem na plánované revize RVP, které zavádí dílčí kompetence digitální gramotnosti do všech vzdělávacích oborů.

České Budějovice

KURZY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ

KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ

 Kurzy pro učitele SOŠ a GYMNÁZIÍ

Místo konání: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.

Kontakt: Mgr. Tomáš Sosna (tsosna@pf.jcu.cz)


Ostrava

KURZY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ

  • Rozvoj digitální gramotnosti + Matematika a její aplikace
  • Rozvoj digitální gramotnosti + Člověk a jeho svět (průřezový kurz)

 KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ

 Kurzy pro učitele SOŠ a GYMNÁZIÍ

Místo konání: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Fráni Šrámka 3, Ostrava.

Kontakt: Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.


Ústí nad Labem

KURZY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ

KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ

KURZY PRO UČITELE SOŠ A GYMNÁZIÍ

Místo konání: Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.

Kontakt: Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (Jan.Kresta@ujep.cz)


Praha

KURZY PRO UČITELE MŠ

 KURZY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ

  • Rozvoj digitální gramotnosti + Informační a komunikační technologie

KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ

Kurzy pro učitele SOŠ a GYMNÁZIÍ

Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Kontakt: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph. D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)


Plzeň

KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ

  • Komunikace a kolaborace + Člověk a svět práce
  • Komunikace a kolaborace + Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Druhý cizí jazyk

 Kurzy pro učitele SOŠ a GYMNÁZIÍ

  • Komunikace a kolaborace + Jazyk a jazyková komunikace
  • Komunikace a kolaborace + Cizí jazyk, druhý cizí jazyk

Místo konání: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Kontakt: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. (filipiz@kvd.zcu.cz)

Hradec Králové

KURZY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ

  • Rozvoj DG pro 1. stupeň ZŠ + Umění a kultura (průřezový kurz)

KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ

KURZY PRO UČITELE SOŠ A GYMNÁZIÍ

Forma konání: online webináře

Pořadatel: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Kontakt: Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)

 

Těšíme se na vás!