Kurzy pro učitele

Pro každou vzdělávací oblast jsou nabízeny vždy dva na sebe navazující kurzy, které jsou věnovány problematice rozvoje digitální gramotnosti ve vzdělávání. Úvodní obecný kurz je orientován na základní oblasti digitálních kompetencí. Navazující didaktický kurz se věnuje možnostem rozvoje digitální gramotnosti žáků v dané vzdělávací oblasti (např. Matematika a její aplikace). V rámci jednoho školení tak projde účastník dvěma kurzy. Nabídka termínů školení je postupně doplňována.

Školení je realizováno zdarma!

OBECNÝ KURZ + DIDAKTICKÝ KURZ

Kurzy jsou realizovány v kombinaci prenzenčí/online a distanční formy. Celková dotace je 24 hod., přičemž obecný kurz má dotaci 8 hod. (4 hod. prezenčně/online + 4 hod. distančně), didaktický 16 hod. (2 x 4 hod. prezenčně/online + 4 hod. distančně).

Pro učitele mateřškých škol je vždy jen jeden kurz a má 2 prezenční/online setkání a distanční část.

Vyberte kurz dle stupně vzdělávání a zaměření

Kliknutím na název kurzu zobrazíte jeho anotaci.
   Obecný kurz + Člověk a zdraví

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a zdraví

   Hlavním cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti k rozvoji digitální gramotnosti. Kurz obsahuje postupy a prostředky, pomocí kterých lze rozvíjet digitální gramotnost. Mimo to se účastníci kurzu dozví, které dílčí oblasti digitální gramotnosti je vhodné rozvíjet v rámci předmětu a získají povědomí o počítačových nástrojích, jež mohou být učitelem využity během výuky.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (15-19 hod.) - Člověk a zdraví
             (15-19 hod.) - Člověk a zdraví
   
   Registrace:    Registrujte se do 9.3.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Pavel Knobloch (knobloch.pavel@gmail.com)
             Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (15-19 hod.) - Matematika a její aplikace
             (15-19 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.3.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Cukrová Jana (cukrova@pf.jcu.cz)
             JČU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Cizí jazyk, Další cizí jazyk

   Komunikace a kolaborace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Komunikace a kolaborace. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Cizí jazyk, Další cizí jazyk

   Kurz detailně rozebírá rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem kurzu je zasvětit účastníky do možností rozvoje digitální gramotnosti ve zmiňované oblasti. Pro účastníky kurzu jsou připraveny digitální materiály, praktické příklady, ukázky a interaktivní cvičení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Komunikace a kolaborace
             (15-19 hod.) - Cizí jazyk, Další cizí jazyk
             (15-19 hod.) - Cizí jazyk, Další cizí jazyk
   
   Registrace:    Registrujte se do 7.3.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Pavel Knobloch (knobloch.pavel@gmail.com)
             Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   		

   Obecný kurz + Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)

   Kurz detailně rozebírá možnosti rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví. Kurz obsahuje množství praktických ukázek a inspirativních příkladů.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (14-18 hod.) - Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)
             (14-18 hod.) - Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)
   
   Registrace:    Registrujte se do 3.3.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Klára Střížová, Ph.D. (klara.strizova@gmail.com)
             Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (16-20 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 27.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Cukrová Jana (cukrova@pf.jcu.cz)
             JČU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a společnost

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a společnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a společnost. Seznámí se s připravenými digitálními vzdělávacími zdroje (DVZ) pro všechny předměty, rozeberou další možnosti rozvoje jednotlivých dílčí kompetencí digitální gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
   
   Registrace:    Registrujte se do 20.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 20.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (15-19 hod.) - Člověk a příroda
             (15-19 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 19.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Adéla Matoušková (matouskova.ada@gmail.com)
             Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 18.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a zdraví

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a zdraví

   Hlavním cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti k rozvoji digitální gramotnosti. Kurz obsahuje postupy a prostředky, pomocí kterých lze rozvíjet digitální gramotnost. Mimo to se účastníci kurzu dozví, které dílčí oblasti digitální gramotnosti je vhodné rozvíjet v rámci předmětu a získají povědomí o počítačových nástrojích, jež mohou být učitelem využity během výuky.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (15-19 hod.) - Člověk a zdraví
             (15-19 hod.) - Člověk a zdraví
   
   Registrace:    Registrujte se do 16.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Pavel Knobloch (knobloch.pavel@gmail.com)
             Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 14.2.2021
   
   Kontakt:      PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)
             Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Další cizí jazyk

   Komunikace a kolaborace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Komunikace a kolaborace. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Další cizí jazyk

   Kurz detailně rozebírá rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem kurzu je úvést účastníky do problematiky možností rozvoje digitální gramotnosti ve zmiňovaných oblastech. Pro účastníky kurzu jsou připraveny digitální materiály, praktické příklady, ukázky a interaktivní cvičení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Komunikace a kolaborace
             (13-17 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Další cizí jazyk
             (13-17 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Další cizí jazyk
   
   Registrace:    Registrujte se do 11.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Pavel Knobloch (knobloch.pavel@gmail.com)
             Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   		

   Obecný kurz + Cizí jazyk, Další cizí jazyk

   Komunikace a kolaborace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Komunikace a kolaborace. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Cizí jazyk, Další cizí jazyk

   Kurz detailně rozebírá rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem kurzu je zasvětit účastníky do možností rozvoje digitální gramotnosti ve zmiňované oblasti. Pro účastníky kurzu jsou připraveny digitální materiály, praktické příklady, ukázky a interaktivní cvičení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Komunikace a kolaborace
             (13-17 hod.) - Cizí jazyk, Další cizí jazyk
             (13-17 hod.) - Cizí jazyk, Další cizí jazyk
   
   Registrace:    Registrujte se do 11.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Pavel Knobloch (knobloch.pavel@gmail.com)
             Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   		

   Obecný kurz + Jazyk a jazyková komunikace

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Jazyk a jazyková komunikace

   Kurz detailně rozebírá rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem kurzu je zasvětit účastníky do možností rozvoje digitální gramotnosti ve zmiňované oblasti. Pro účastníky kurzu jsou připraveny digitální materiály, praktické příklady, ukázky a interaktivní cvičení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (14-18 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace
             (14-18 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 10.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Klára Střížová, Ph.D. (klara.strizova@gmail.com)
             Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 10.2.2021
   
   Kontakt:      Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (jindra.drabkova@tul.cz)
             Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na TU v Liberci
   		

   Obecný kurz + Umění a kultura

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Umění a kultura

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Účastníci se nejen seznámí s připravenými modelovými digitálními vzdělávacími zdroji pro předměty hudební a výtvarné výchovy, nýbrž si také osvojí některé praktické dovednosti v použití nástrojů, jež byly v DVZ využity.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (musil.o@ped.muni.cz)
             Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Umění a kultura

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Umění a kultura

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Účastníci se nejen seznámí s připravenými modelovými digitálními vzdělávacími zdroji pro předměty hudební a výtvarné výchovy, nýbrž si také osvojí některé praktické dovednosti v použití nástrojů, jež byly v DVZ využity.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (8-12 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (8-12 hod.) - Umění a kultura
             (8-12 hod.) - Umění a kultura
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (musil.o@ped.muni.cz)
             Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (16-20 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (16-20 hod.) - Člověk a příroda
             (16-20 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 2.2.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Sosna (tsosna@pf.jcu.cz)
             JČU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (8-12 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 28.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Umění a kultura

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Umění a kultura

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Účastníci se nejen seznámí s připravenými modelovými digitálními vzdělávacími zdroji pro předměty hudební a výtvarné výchovy, nýbrž si také osvojí některé praktické dovednosti v použití nástrojů, jež byly v DVZ využity.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
   
   Registrace:    Registrujte se do 28.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 25.1.2021
   
   Kontakt:      PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)
             Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a společnost

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a společnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a společnost. Seznámí se s připravenými digitálními vzdělávacími zdroje (DVZ) pro všechny předměty, rozeberou další možnosti rozvoje jednotlivých dílčí kompetencí digitální gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
   
   Registrace:    Registrujte se do 20.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (16-20 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (16-20 hod.) - Matematika a její aplikace
             (16-20 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 18.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Sosna (tsosna@pf.jcu.cz)
             JČU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (16-20 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (16-20 hod.) - Matematika a její aplikace
             (16-20 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 16.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Sosna (tsosna@pf.jcu.cz)
             JČU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 15.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)

   Kurz detailně rozebírá možnosti rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví. Kurz obsahuje množství praktických ukázek a inspirativních příkladů.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (14-18 hod.) - Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)
             (14-18 hod.) - Průřezové téma (Umění a kultura, Člověk a zdraví…)
   
   Registrace:    Registrujte se do 13.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (16-20 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (16-20 hod.) - Matematika a její aplikace
             (16-20 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 12.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Sosna (tsosna@pf.jcu.cz)
             JČU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.1.2021
   
   Kontakt:      PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)
             Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (14-18 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.1.2021
   
   Kontakt:      PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)
             Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a zdraví

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a zdraví

   Hlavním cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti k rozvoji digitální gramotnosti. Kurz obsahuje postupy a prostředky, pomocí kterých lze rozvíjet digitální gramotnost. Mimo to se účastníci kurzu dozví, které dílčí oblasti digitální gramotnosti je vhodné rozvíjet v rámci předmětu a získají povědomí o počítačových nástrojích, jež mohou být učitelem využity během výuky.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (13-17 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (9-13 hod.) - Člověk a zdraví
             (9-13 hod.) - Člověk a zdraví
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (krepsik@email.cz)
             Pedagogická fakulta UJEP
   		

   Obecný kurz + Člověk a zdraví

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a zdraví

   Hlavním cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti k rozvoji digitální gramotnosti. Kurz obsahuje postupy a prostředky, pomocí kterých lze rozvíjet digitální gramotnost. Mimo to se účastníci kurzu dozví, které dílčí oblasti digitální gramotnosti je vhodné rozvíjet v rámci předmětu a získají povědomí o počítačových nástrojích, jež mohou být učitelem využity během výuky.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (13-17 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (9-13 hod.) - Člověk a zdraví
             (9-13 hod.) - Člověk a zdraví
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (krepsik@email.cz)
             Pedagogická fakulta UJEP
   		

   Obecný kurz + Člověk a společnost

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a společnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a společnost. Seznámí se s připravenými digitálními vzdělávacími zdroje (DVZ) pro všechny předměty, rozeberou další možnosti rozvoje jednotlivých dílčí kompetencí digitální gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.1.2021
   
   Kontakt:      PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)
             Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a společnost

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a společnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a společnost. Seznámí se s připravenými digitálními vzdělávacími zdroje (DVZ) pro všechny předměty, rozeberou další možnosti rozvoje jednotlivých dílčí kompetencí digitální gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
   
   Registrace:    Registrujte se do 8.1.2021
   
   Kontakt:      PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (tomas.jerabek@pedf.cuni.cz)
             Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a svět práce

   Komunikace a kolaborace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Komunikace a kolaborace. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a svět práce

   Hlavním cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti k rozvoji digitální gramotnosti. Kurz obsahuje postupy a prostředky, pomocí kterých lze rozvíjet digitální gramotnost. Mimo to se účastníci kurzu dozví, které dílčí oblasti digitální gramotnosti je vhodné rozvíjet v rámci předmětu a získají povědomí o počítačových nástrojích, jež mohou být učitelem využity během výuky.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (13-17 hod.) - Obecný kurz - Komunikace a kolaborace
             (9-13 hod.) - Člověk a svět práce
             (9-13 hod.) - Člověk a svět práce
   
   Registrace:    Registrujte se do 7.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (krepsik@email.cz)
             Pedagogická fakulta UJEP
   		

   Obecný kurz + Jazyk a jazyková komunikace

   Komunikace a kolaborace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Komunikace a kolaborace. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Jazyk a jazyková komunikace

   Kurz detailně rozebírá rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem kurzu je zasvětit účastníky do možností rozvoje digitální gramotnosti ve zmiňované oblasti. Pro účastníky kurzu jsou připraveny digitální materiály, praktické příklady, ukázky a interaktivní cvičení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (13-17 hod.) - Obecný kurz - Komunikace a kolaborace
             (9-13 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace
             (9-13 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 7.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (krepsik@email.cz)
             Pedagogická fakulta UJEP
   		

   Obecný kurz + Jazyk a jazyková komunikace

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Jazyk a jazyková komunikace

   Kurz detailně rozebírá rozvíjení digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem kurzu je zasvětit účastníky do možností rozvoje digitální gramotnosti ve zmiňované oblasti. Pro účastníky kurzu jsou připraveny digitální materiály, praktické příklady, ukázky a interaktivní cvičení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (13-17 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (9-13 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace
             (9-13 hod.) - Jazyk a jazyková komunikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 6.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (krepsik@email.cz)
             Pedagogická fakulta UJEP
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 3.1.2021
   
   Kontakt:      Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (jindra.drabkova@tul.cz)
             Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na TU v Liberci
   		

   Obecný kurz + Umění a kultura

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Umění a kultura

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Účastníci se nejen seznámí s připravenými modelovými digitálními vzdělávacími zdroji pro předměty hudební a výtvarné výchovy, nýbrž si také osvojí některé praktické dovednosti v použití nástrojů, jež byly v DVZ využity.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (8-12 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
   
   Registrace:    Registrujte se do 2.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Umění a kultura

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Umění a kultura

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Účastníci se nejen seznámí s připravenými modelovými digitálními vzdělávacími zdroji pro předměty hudební a výtvarné výchovy, nýbrž si také osvojí některé praktické dovednosti v použití nástrojů, jež byly v DVZ využity.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (8-12 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
             (14-18 hod.) - Umění a kultura
   
   Registrace:    Registrujte se do 2.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a společnost

   Informační a datová gramotnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje informační a datové gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech. Každá kapitola kurzu obsahuje připravené DVZ pomocí, kterých se naučíte vytvářet vlastní aktivity pro správný rozvoj svých žáků ve vaší vzdělávací oblasti.

   Člověk a společnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a společnost. Seznámí se s připravenými digitálními vzdělávacími zdroje (DVZ) pro všechny předměty, rozeberou další možnosti rozvoje jednotlivých dílčí kompetencí digitální gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Informační a datová gramotnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
             (14-18 hod.) - Člověk a společnost
   
   Registrace:    Registrujte se do 2.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 1.1.2021
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
             (14-18 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 31.12.2020
   
   Kontakt:      Mgr. Jana Nováčková (jana.novackova@uhk.cz)
             Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
   		

   Obecný kurz + Člověk a příroda

   Tvorba digitálního obsahu

   Cílem kurzu je účastníky uvést do problematiky rozvoje digitální gramotnosti v kontextu vzdělávání aseznámit je smožnostmi posilování jedné zdílčích kompetencí digitální gramotnosti – Tvorby digitálního obsahu napříč různými vyučovanými předměty. Kurz obsahuje také ukázky modelových příkladů – tzv. digitálních vzdělávacích zdrojů

   Člověk a příroda

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce předmětů z oblasti Člověk a příroda. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení a oborové nástroje pro rozvoj DG.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Tvorba digitálního obsahu
             (15-19 hod.) - Člověk a příroda
             (15-19 hod.) - Člověk a příroda
   
   Registrace:    Registrujte se do 31.12.2020
   
   Kontakt:      Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (jindra.drabkova@tul.cz)
             Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na TU v Liberci
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 31.12.2020
   
   Kontakt:      Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (jindra.drabkova@tul.cz)
             Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na TU v Liberci
   		

   Obecný kurz + Informatika / Informační a komunikační technologie

   Bezpečnost

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Bezpečnost. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Informatika / Informační a komunikační technologie

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje DG ve výuce oblasti Informační a komunikační technologie. Seznámí se s připravenými DVZ pro všechny předměty, rozeberou možnosti rozvoje DG a naučí se používat společné nástroje využití ve vzorových DVZ, zejména nástroje pro sdílení.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 2. stupeň
   
   Termíny konání:   (15-19 hod.) - Obecný kurz - Bezpečnost
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
             (15-19 hod.) - Informatika / Informační a komunikační technologie
   
   Registrace:    Registrujte se do 30.12.2020
   
   Kontakt:      Ing. Jindra Drábková, Ph.D. (jindra.drabkova@tul.cz)
             Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na TU v Liberci
   		

   Obecný kurz + Průřezové téma (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)

   Rozvoj digitální gramotnosti

   Kurz je určen pro pedagogy 1. stupňě ZŠ a seznamuje je s konceptem Digitální gramotnosti a jeho začlenění do všech vzdělávacích oblastí RVP.

   Průřezové téma (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje digitální gramotnosti napříč průřezovými tématy, zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Kurz obsahuje množství praktických ukázek a inspirativních příkladů.

   Stupeň vzdělávání: Základní škola - 1. stupeň
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Rozvoj digitální gramotnosti
             (14-18 hod.) - Průřezové téma (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)
             (14-18 hod.) - Průřezové téma (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce)
   
   Registrace:    Registrujte se do 29.12.2020
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
   		

   Obecný kurz + Matematika a její aplikace

   Řešení problémů

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje jedné z dílčích kompetencí digitální gramotnosti – Řešení problémů. Seznámí se s obsahem této dílčí kompetence, jak tuto kompetenci (nebo její části) rozvíjet v různých předmětech včetně cílů rozvoje. Jako příklady jsou uváděny vybrané DVZ.

   Matematika a její aplikace

   Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy a způsoby, prostřednictvím kterých může pedagog rozvíjet digitální gramotnost žáků. Kurz je určen pedagogům, kteří budou vyučovat předmět z oblasti Matematika a její aplikace dle nového RVP ZV. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními materiály (digitální vzdělávací zdroje), které rozvíjí digitální gramotnost žáků a vytvoří si vlastní návrhy aktivit sloužících k rozvoji této gramotnosti.

   Stupeň vzdělávání: Střední škola
   
   Termíny konání:   (14-18 hod.) - Obecný kurz - Řešení problémů
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
             (14-18 hod.) - Matematika a její aplikace
   
   Registrace:    Registrujte se do 29.12.2020
   
   Kontakt:      Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. (tomas.javorcik@osu.cz)
             Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita