Koncepční a popularizační dokumenty

Další přehled plánovaných i již proběhlých akcí, prezentací a dalších popularizačních a publikačních aktivit najdete na našem Facebooku.