Možnosti spolupráce na projektu

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

 • Vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize rámcových vzdělávacích programů.
 • Příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků, včetně metodických příruček pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, ZV, G a SOV.
 • Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků cestou poskytnutí informací široké veřejnosti a péčí o rozvoj zájmu společnosti o myšlenky digitální gramotnosti.
 • Podpora podmínek pro otevřené vzdělání a tvorbu vzdělávacího systému, který každému jedinci bez rozdílu zajistí výbavu takovými kompetencemi, které mu umožní uplatnit se v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání.
 • Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s cílem ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti ve vzdělávacích oborech v aktualizovaném kurikulu v RVP PV, ZV, G a SOV v praxi škol.

JAK SE MOHU DO PROJEKTU ZAPOJIT?

 • Hledáme pedagogy, kteří mají zájem podílet se na tvorbě digitálních vzdělávacích zdrojů a zejména na jejich ověřování ve své výuce.
 • Hledáme ředitelky a ředitele, kteří mají zájem rozvíjet svou školu v oblasti digitálních kompetencí žáků i pedagogů.
 • Hledáme mateřské, základní, střední školy a gymnázia, která chtějí na projektu spolupracovat s univerzitou ve svém regionu (seznam partnerů projektu naleznete na poslední straně letáku).
 • Velikost školy či obce není rozhodující – hledáme školy z velkých měst i malých obcí.

CO MI PROJEKT MŮŽE NABÍDNOUT?

 • Informace o možnostech a způsobech implementace digitálních technologií do každodenního života školy.
 • Podporu při rozvoji digitálních kompetencí a jejich implementaci do konkrétních vzdělávacích oborů ŠVP.
 • Konzultace v technologických a technických oblastech implementace digitální gramotnosti pro zainteresované pedagogy.
 • Konzultace v metodických, pedagogických a didaktických oblastech souvisejících s digitální gramotností pro zainteresované pedagogy.
 • Přístup ke sdíleným digitálním vzdělávacím zdrojům, možnost jejich ovlivnění prostřednictvím diskuzních bloků.
 • Podporu profesního rozvoje konkrétních zainteresovaných pedagogů.
 • Účast podpořených učitelů na tematických školeních a seminářích.
 • Konkrétní „vzorové hodiny“, realizované ve spolupráci s podpořenými učiteli za účasti oborových odborníků.
 • Možnost podílet se na revizi/přípravě konceptu konkrétní zpětnou vazbou z praxe.
 • Rozvoj digitální gramotnosti Vašich žáků či studentů.

KDY BUDE SPOLUPRÁCE PROBÍHAT?

 • Tvorba digitálních vzdělávacích zdrojů bude probíhat od července 2018 do července 2019
 • První část ověřování digitálních vzdělávacích zdrojů ve Vaší výuce se uskuteční od února do června 2019
 • Druhá část ověřování ve Vaší výuce se uskuteční od září 2019 do ledna 2020
 • Odborná školení a konzultace, popularizační přednášky a kulaté stoly budou probíhat od ledna 2019.

Podrobné informace