Analýzy vzdělávacích oborů

Pro jednotlivé vzdělávací obory byly zpracovány analýzy z hlediska možností rozvoje digitální gramotnosti.Analýza byla zpracována jednotně rovněž pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ. Jednoltivé analýzy jsou dostupné pod následujícími odkazy: