CELOSTÁTNÍ ONLINE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Srdečně vás zveme na CELOSTÁTNÍ ONLINE ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU Podpora rozvoje digitální gramotnosti

KDY: sobota 27. 2. 2021, 9.30–18.00 hod.
Konference je určena ředitelům, zřizovatelům škol, učitelům i dalším zájemcům (ZŠ, SŠ, MŠ).

Na konferenci bude představeno:

● kurikulární vymezení digitální gramotnosti a koncept jejího rozvoje v kontextu aktuálních revizí RVP

● metodická podpora pro učitele a školy včetně připravených výukových materiálů

● proměny vzdělávacích oborů a jejich potřeby v souvislosti s digitálními kompetencemi; vazby digitálních kompetencí na vzdělávací obory; možnosti rozvoje digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech

REGISTRACE

Konference je zdarma a bude realizována prostřednictvím platformy Zoom. Konkrétní odkaz na připojení bude zaslán registrovaným účastníků mailem před jejím konáním.

Těšíme se na vás!

(Pozvánka ke stažení v pdf)