Konference INSEA

18. 6. 2019 – Popularizační přednášky na konferenci INSEA (fotogalerie)

  • „DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ“ (Mgr. Lucie Tikalová Ph.D.)
  • „DIGITÁLNÍ SOCHAŘSTVÍ A ORGANICKÉ 3D MODELOVÁNÍ V PRAXI VÝTVARNÉ VÝCHOVY“ (PhDr. Jan Mašek, Ph.D.)
  • „KRESBA MEZI PAPÍREM A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU“ (Mgr. art. Ondřej Moučka)