Kulatý stůl pro učitele tělesné výchovy

Proběhlo: Kulatý stůl pro učitele tělesné výchovy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (4.12. 2019)

V první části této akce byli přítomní účastníci seznámeni s novinkami, které se řeší v rámci projektu. Zmíněny byly také aktivity, které jsou v rámci projektu plánovány na rok 2020 (např. kurzy pro učitele, hodnocení ověřování).
V rámci diskuse byly prezentovány jednotlivé digitální vzdělávací zdroje za PM tělesná výchova. Detailně byly popsány metodické listy a obsah nově vzniklých DVZ (Hodnocení gymnastických cvičebních tvarů, Technika běhu, Rozvoj zdatnosti v hodinách tělesné výchovy). Učitelé dostali v závěru informace o dalších akcích pořádaných řešitelským týmem PM tělesná výchova v roce 2020 (workshop, kulaté stoly, seminář) s přibližným termínem jejich konání.