Výzva pro studenty k účasti na Olympiádě techniky v Plzni

v rámci tématu rozvoje digitální gramotnosti

 • Zajímáte se o digitální gramotnost, nebo o technologie ve vzdělávání a jejich využití?
 • Vytvořili jste nějaké zajímavé digitální výukové pomůcky, texty, prezentace, animace, webové stránky, aplikace a podobně?
 • Chcete se podělit o myšlenky či nápady jak rozvíjet digitální gramotnost?

Tak právě pro vás je 13. ročník mezinárodní studentské konference se soutěžní přehlídkou prací s názvem
Olympiáda techniky Plzeň 2019 – sekce Rozvoj digitální gramotnosti
konaná dne 21. – 22.5. 2019

DG

Účastí na Olympiádě získáte

 • Publikaci abstraktu vašeho příspěvku ve sborníku
 • Potvrzení o účasti na mezinárodní akci
 • Kontakty na studenty a učitele podobných zájmů
 • Reference využitelné pro vaší úspěšnější kariéru
 • Možnost dalšího ocenění na vaší domovské univerzitě
 • Možnost prohlídky Techmania Science Centra

Náklady hrazené pořadatelem

 • Ubytování na koleji pro studenty
 • Občerstvení v den konání prezentační části
 • Akce je bez konferenčních poplatků

Garanti konference

 • rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
 • děkan Fakulty pedagogické RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
 • primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Patronát konference

  • Pilsen Steel s.r.o.,
  • Hobero s.r.o.,
  • KV elektro,
  • Techmania Science Center o.p.s.

Pořadatel:

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni,
Klatovská 51, Plzeň 301 00.

Další informace

Přihlášky, ukázky prací apod. na webu www.olympiadatechniky.cz

QR www.olympiadatechniky.cz

Akce je pořádána za finanční spoluúčasti města Plzně, ZČU v Plzni, sponzorů akce a projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.
EU MSMT