GIS Day 2019

Proběhlo: GIS Day 2019, Katedra geografie PF JU, 13. 11. 2019

Celkem katedru navštívilo přes 70 žáků základních a středních škol. Získali nové informace o geoinformačních technologiích, vytvořili si vlastní webové mapy a aplikace.

Pozvánka na kulatý stůl č. 1

MOŽNOSTI A VÝCHODISKA ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ VE VÝUCE

Pozvánka na kulatý stůl č. 1

KDY
27. listopadu 2019 16:00 – 18:30
KDE
Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1, Velký sál

ŘEŠENÁ TÉMATA
vztah digitální gramotnosti s obsahem učiva; rozvoj digitálních kompetencí v různých předmětech; možné překážky z pohledu učitelů; potřeba rozvoje digitální gramotnosti u žáků a učitelů; příklady dobré praxe

REGISTRACE

Všichni jste srdečně zváni!

Digitální dílna

Proběhlo v Brně: Digitální dílna (Noc vědců na Masarykově univerzitě, 13. 9. 2019)

Dílna byla zaměřena na práci s MAGIC BOXEM a ovládání robotických hraček pomocí smartphonu nebo tabletu přes rozhraní Bluetooth. MAGIC BOX je mobilní zařízení, se kterým děti pracují interaktivně na podlaze s pomocí měkké projekční podložky. Pomocí MAGIC BOXU lze rozvíjet digitální gramotnost – lze realizovat digitální puzzle, skládačky i omalovánky. S využitím mobilních zařízení dětí interaktivně řídí jízdu a manévry dálkově ovládaných robotů, soutěží na čas při jízdě po vyznačené dráze a experimentují s funkcemi robotů. Tím dochází k osvojování schopností využívat a ovládat prostředky digitálních technologií.