Seminář Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Proběhlo: Seminář Podpora rozvoje digitální gramotnosti
(11. 9. 2019, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem)

Na semináři byl představen projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti – cíl projektu a úkoly, nezbytnost propojení digitálních technologií s obsahem učiva v předmětech vyučovaných na ZŠ, SŠ i MŠ.

Pro učitele tělesné výchovy byla dále představena vybraná zařízení, na kterých lze uplatnit prvky digitalizace při výuce TV, a prezentovány aplikace určené na analýzu pohybu a sledování fyzické zdatnosti. Učitelům byly prezentovány digitální vzdělávací zdroje vzniklé za předmětový modul TV (plochonoží, orienteering, rozvoj zdatnosti, atletika – technika běhu, evaluace gymnastického výkonu) a webové stránky projektu, na kterých mohou tyto DVZ a další informace týkající se projektu najít. V závěru proběhla diskuse o uplatnitelnosti vzniklých materiálů ve výuce. (fotogalerie)

Konference INSEA

18. 6. 2019 – Popularizační přednášky na konferenci INSEA (fotogalerie)

  • „DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ“ (Mgr. Lucie Tikalová Ph.D.)
  • „DIGITÁLNÍ SOCHAŘSTVÍ A ORGANICKÉ 3D MODELOVÁNÍ V PRAXI VÝTVARNÉ VÝCHOVY“ (PhDr. Jan Mašek, Ph.D.)
  • „KRESBA MEZI PAPÍREM A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU“ (Mgr. art. Ondřej Moučka)