Kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky

Proběhlo: Kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky (13. 6. 2019, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)

Cílem kulatého stolu bylo diskutovat s vyučujícími fyziky z praxe (základních a středních škol) o možnostech uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů, obecně ICT, digitalizace a dalších moderních technologií při výuce fyziky na těchto školách. Účastníci byli stručně seznámeni s Analýzou existujících dostupných digitálních vzdělávacích zdrojů pro obor fyziky a s návrhy DVZ fyziky jednotlivých členů realizačního týmu projektu. Diskutující se shodli na tom, že DVZ musí být nejen kvalitně vytvořený, ale vyučující s ním musí také umět pracovat a náležitě prezentovat jeho výstupy.

Pozvánka na kulatý stůl

Pozvánka na kulatý stůl
Potřeby a možnosti implementace digitálních technologií do výuky matematiky na základních a středních školách

v sobotu 9. listopadu 2019 od 10:30 do 12:00 hodin v posluchárně J340 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.

Účastníkům bude v úvodu představen projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Poté budou diskutovány otázky potřeb implementace digitálních technologií do výuky matematiky, jak z hlediska modernizace výuky tohoto předmětu, tak i z hlediska rozvoje digitální gramotnosti žáků. Zvláštní zřetel bude kladen na diskusi otázek identifikace překážek bránících rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání a možností jejich překonávání, organizační a metodické přístupy podporující rozvoj digitální gramotnosti ve školské praxi, implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií ve výuce a konkrétní příklady dobré praxe.

Jste srdečně zváni!