Dětská univerzita Mjuni

9. 3. 2019 – popularizační přednáška „Digitální gramotnost“ pro rodiče a veřejnost v rámci dětské univerzity Mjuni na Masarykově univerzitě (Petr SládekJan Válek) – pdffotogalerie

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství, přičemž část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Dále se přednáška věnuje rozdílům mezi pojmy Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá rozdíl, což lze považovat za v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry. Dalším tématem, kterému se přednáška věnuje, je míra možné implementace digitálního vzdělávání v jednotlivých oborech a předmětech na středních školách. Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli.

Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

22. – 23. 11. 2018 – V Berouně proběhla konference partnerské sítě TTnet na téma „Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce“ (http://www.nuv.cz/ttnet2018).
Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti rozvoje digitální gramotnosti, aktuální informace zaměřené na podporu digitálního vzdělávání na školách a taktéž na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti. Příspěvky vzniklé v rámci řešení projektu OP VVV s názvy „Stav digitalizace na SOŠ“ a „Digitalizace pro všechny předměty?“ jsou dostupné na adresách:
http://www.nuv.cz/uploads/TTnet/2018/Digitalizace_pro_vsechny_predmety_VALEK_JAN.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/TTnet/2018/Stav_digitalizace_na_SOS_VALEK_JAN.pdf