Popularizační přednáška Digitální gramotnost, škola, fyzika…

26. 4. 2019 – Popularizační přednáška Digitální gramotnost, škola, fyzika… na konferenci „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9“, Kašperské Hory

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství. Část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Přednáška se dále věnuje rozdílům mezi pojmy Digitizace, Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá zásadní rozdíl, což lze považovat v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry.
Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli. (programpříspěvek, fotografie)

První seminář pro učitele zeměpisu

18. 4. 2019 – První seminář pro učitele zeměpisu z Liberecka

Na prvním semináři pořádaném na Technické univerzitě v Liberci jsme pozvané učitele seznámili s projektem Podpora rozvoje digitální gramotnosti a konkrétními aktivitami – od tvorby až po ověřování materiálů přímo ve výuce. Snažili jsme se učitele zaujmout pro aktivní spolupráci s naším týmem a ukázali jim zpracované materiály – digitální vzdělávací zdroje, konkrétně například pracovní listy pro žáky, návody pro učitele apod., se kterými mohou pracovat ve výuce v hodinách zeměpisu. Představili jsme námi zpracované materiály na téma Světové vodstvo nebo Vodní toky Česka. Učitelé získali novou inspiraci ve formě digitálních nástrojů, jakými jsou tzv. webové mapy – aplikace nabízené k užití od společnosti Google. K dispozici je prezentace.

Kulatý stůl, Ostravská univerzita

23. 3. 2019 – Kulatý stůl, Ostravská univerzita

V prostorách Pedagogické fakulty proběhl první kulatý stůl z celkově plánovaných čtyř. Tematicky jsou tyto kulaté stoly zaměřené na možnosti a východiska implementace digitálních technologií do výuky. Na kulatý stůl byli pozváni učitelé a ředitelé základní a středních škol. V průběhu této akce se rozvinula věcná diskuse na implementování inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií a s tím související překážky a příklady dobré praxe. Moderátorem kulatého stolu byl Mgr. Radim Polášek, Ph.D., který na začátek seznámil přítomné krátkým vhledem do problematiky a referoval o cílech řešeného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“. Z průběhu kulatého stolu přikládáme fotogalerii.