Kulatý stůl, Pedagogická fakulta UP

20. 3. 2019 – Kulatý stůl, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, místnost P33b a P5

Cílem setkání je podat základní informace jednak o projektu a cíli, seznámením zapojených učitelů s nutnou administrativou. Také je nutné představit vlastní koncepci rozvoje DG a nástroje, jak existující tak připravované, pro realizaci těchto stanovených cílů.
Žádoucí bude taktéž diskuse nad představenými připravovanými materiály pro implementační fázi projektu.
Po společné úvodní části se jednání rozdělí do sekcí podle oborů. (pozvánka)

Kulatý stůl „Digitální vzdělávací zdroje ve výuce chemie“

15. 3. 2019 – Kulatý stůl „Digitální vzdělávací zdroje ve výuce chemie“ k projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ si klade za cíl diskutovat s vyučujícími chemie z praxe (základních a středních škol) možnosti uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů, obecně ICT, digitalizace a dalších moderních technologií, při výuce chemie na těchto školách. Účastníci budou stručně seznámeni se základními principy řešení jmenovaného projektu, s Analýzou existujících dostupných digitálních vzdělávacích zdrojů pro obor chemie a nakonec s návrhy DVZ chemie jednotlivých členů realizačního týmu projektu. Nad těmito pak budou diskutovány možnosti uplatnění při výuce na základních nebo středních školách. Předpokládá se i účast ověřovatelů DVZ za chemii. (pozvánkafotogalerie)

Dětská univerzita Mjuni

9. 3. 2019 – popularizační přednáška „Digitální gramotnost“ pro rodiče a veřejnost v rámci dětské univerzity Mjuni na Masarykově univerzitě (Petr SládekJan Válek) – pdffotogalerie

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství, přičemž část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Dále se přednáška věnuje rozdílům mezi pojmy Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá rozdíl, což lze považovat za v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry. Dalším tématem, kterému se přednáška věnuje, je míra možné implementace digitálního vzdělávání v jednotlivých oborech a předmětech na středních školách. Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli.