Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky

V pátek 28. 8. 2020 se v Praze uskuteční seminář pro učitele fyziky na ZŠ a SŠ, jehož účastníci budou mj. stručně seznámeni s analýzou existujících dostupných DVZ pro fyziku a s vybranými DVZ jednotlivých členů realizačního týmu projektu, které budou detailněji prezentovány. Následně proběhne diskuse o možnostech uplatnění DVZ při výuce a jejich úprav, které přinesou lepší využitelnost v praxi.

Těšíme se na vás! (pozvánka)

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NEJEN VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP vás zve na workshop + kulatý stůl na konec prázdnin do Ústí nad Labem.

Workshop: 27. 8. 2020 ve Sportovní hale PF UJEP
Seznámíte se s aktuálními trendy ve výuce tělesné výchovy, které jsou uplatnitelné i při distanční výuce.

Kulatý stůl: 28. 8. 2020 ve Velké aule PF UJEP
Zaměříme se na příklady dobré praxe při rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ.

Těšíme se na vás!

WORKSHOP/ KULATÝ STŮL Č. 4

MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY tělesné výchovy

Pozvánka na online kulatý stůl
MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY tělesné výchovy,
který pořádá Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP dne 30. 6. 2020, v 16.00-17.00 hod.

Zveme vás k diskusi na témata implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií –  rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů ZŠ a SŠ a příklady dobré praxe. Těšíme se na vás online!