CELOSTÁTNÍ ONLINE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Srdečně vás zveme na CELOSTÁTNÍ ONLINE ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU Podpora rozvoje digitální gramotnosti

KDY: sobota 27. 2. 2021, 9.30–18.00 hod.
Konference je určena ředitelům, zřizovatelům škol, učitelům i dalším zájemcům (ZŠ, SŠ, MŠ).

Na konferenci bude představeno:

● kurikulární vymezení digitální gramotnosti a koncept jejího rozvoje v kontextu aktuálních revizí RVP

● metodická podpora pro učitele a školy včetně připravených výukových materiálů

● proměny vzdělávacích oborů a jejich potřeby v souvislosti s digitálními kompetencemi; vazby digitálních kompetencí na vzdělávací obory; možnosti rozvoje digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech

REGISTRACE

Konference je zdarma a bude realizována prostřednictvím platformy Zoom. Konkrétní odkaz na připojení bude zaslán registrovaným účastníků mailem před jejím konáním.

Těšíme se na vás!

(Pozvánka ke stažení v pdf)

POZVÁNKA NA ONLINE KULATÝ STŮL

KDY: 9. 2. 2021 17.00–18.00 hod.

Zveme všechny učitele ZŠ a SŠ ke kulatému stolu Digitální kompetence žáků a jejich rozvoj v různých vzdělávacích oblastech, kde bude představen aktuální stav a v diskusi zazní, jaké jsou možnosti rozvoje různých složek digitální gramotnosti žáků napříč vzdělávacími oblastmi. Těšíme se na vás! (pozvánka)

POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL

Význam digitální gramotnosti žáků a učitelů pro potřeby výuky na základních a středních školách a cesty jejího rozvoje

KDE: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, prezenčně i online

KDY: úterý 15. 12. 2020 od 16.00 hod.

Na posledním kulatém stolu pořádaném JČU (předmětový modul Matematika) se účastníci v úvodu krátce seznámí s cíli a výstupy projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Vlastní diskuse bude zaměřena na význam digitální gramotnosti žáků i učitelů pro efektivní výuku odpovídající požadavkům současné doby a bude ilustrována konkrétními příklady dobré praxe. 

Svou účast spolu s vyjádřením její preferované formy prosím potvrďte nejpozději do pátku 11. 12. 2020. (pozvánka)

Těšíme se na vás!