Kulatý stůl pro učitele tělesné výchovy

Proběhlo: Kulatý stůl pro učitele tělesné výchovy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (4.12. 2019)

V první části této akce byli přítomní účastníci seznámeni s novinkami, které se řeší v rámci projektu. Zmíněny byly také aktivity, které jsou v rámci projektu plánovány na rok 2020 (např. kurzy pro učitele, hodnocení ověřování).
V rámci diskuse byly prezentovány jednotlivé digitální vzdělávací zdroje za PM tělesná výchova. Detailně byly popsány metodické listy a obsah nově vzniklých DVZ (Hodnocení gymnastických cvičebních tvarů, Technika běhu, Rozvoj zdatnosti v hodinách tělesné výchovy). Učitelé dostali v závěru informace o dalších akcích pořádaných řešitelským týmem PM tělesná výchova v roce 2020 (workshop, kulaté stoly, seminář) s přibližným termínem jejich konání.

Edukativní seminář pro učitele zeměpisu

Proběhlo: seminář pro učitele na Technické univerzitě v Liberci (13. 11. 2019)

Edukativní seminář pro učitele zeměpisu byl věnován zpětné vazbě k pěti vytvořeným digitálním vzdělávacím zdrojům a jejich ověřování ve výuce. Byl představen také další digitální vzdělávací zdroj s názvem Terénní výuka, který počítá s využitím mobilních telefonů ve výuce. Žáci se dostanou při hodině zeměpisu do okolí své školy a přímo v terénu mají za úkol mapovat okolní krajinu právě s pomocí mobilních telefonů. Tento digitální zdroj inspiruje učitele i žáky k praktickému uchopení zeměpisu a osvojování si práce s digitálními nástroji a softwarovými aplikacemi, které jim usnadňují studium.
S učiteli byla na semináři dále diskutována vhodná témata a inspirace pro zpracovávání dalších digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku zeměpisu. Důležitým bodem semináře bylo také ověřování, především natáčení výuky. Učitelé považují tyto aktivity za přínosné pro svůj rozvoj v rámci své aprobace a zároveň i svou digitální gramotnost posouvají na vyšší úroveň.