DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NEJEN VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP vás zve na workshop + kulatý stůl na konec prázdnin do Ústí nad Labem.

Workshop: 27. 8. 2020 ve Sportovní hale PF UJEP
Seznámíte se s aktuálními trendy ve výuce tělesné výchovy, které jsou uplatnitelné i při distanční výuce.

Kulatý stůl: 28. 8. 2020 ve Velké aule PF UJEP
Zaměříme se na příklady dobré praxe při rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ.

Těšíme se na vás!

WORKSHOP/ KULATÝ STŮL Č. 4

MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY tělesné výchovy

Pozvánka na online kulatý stůl
MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY tělesné výchovy,
který pořádá Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP dne 30. 6. 2020, v 16.00-17.00 hod.

Zveme vás k diskusi na témata implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií –  rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů ZŠ a SŠ a příklady dobré praxe. Těšíme se na vás online!

Bezpečnost a různé způsoby jejího rozvoje v digitální gramotnosti

Pozvánka na online kulatý stůl pro učitele ZŠ a SŠ

KDY: 18. 6. 2020 od 17.00 hod.

Využití digitálních technologií zasahuje do mnoha lidských činností, které ovlivňují lidské životy i celý svět. Digitálně gramotný člověk se tudíž musí chovat bezpečně v mnoha směrech. Dokáže chránit samotná zařízení a životní prostředí, které je jejich používáním ovlivněno. Vnímá potřebu opečovávat své soukromí i tělesnou schránku a pohodu. Přijďte posedět k našemu virtuálnímu kulatému stolu. Seznámíte se (samozřejmě bezpečně) s konkrétními ukázkami toho, jak lze rozvoj širokého tématu podpořit v mnoha vzdělávacích oborech. Něco si i vyzkoušíte a zjistíte, kde hledat inspiraci.

Setkání proběhne na Google Meet, registrace: https://www.kvd.zcu.cz/cz/akce/DG/kulaty_stul2.php