Webináře pro učitele

MŠMT a Národní pedagogický institut České republiky připravil metodickou podporu distanční formy vzdělávání jako první pomoc pro ředitele a nabídku online podpory a webinářů NPI ČR pro učitele:
Webináře pro učitele

Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné

 • podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku
 • naučit je
  • jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem
  • jak šířit elektronický vzdělávací obsah
  • jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení
  • jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

Webináře Vám ukážou, „jak na to“, tedy jak co nejlépe využít

 • televizní vysílání UčíTelka k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete
 • Skype individuální konzultace
 • Skype videokonference (ze třídy)
 • e-mailovou komunikaci
 • funkcionality webu školy
 • funkcionality Google Classroom

Nabídneme Vám také zdroje, ve kterých najdete informace, jak využívat

 • digitální učební materiály
 • ostatní metodické materiály
 • uvolněné licence nakladatelství učebnic
 • uvolněné úlohy CERMAT z přijímacích řízení z předchozích let
 • uvolněné úlohy PISA, TIMSS a další z mezinárodních šetření z předchozích let
 • metodickou podporu učitelů
 • testové nástroje ČŠI atd.

Online vzdělávání pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR bude probíhat ve 3 rovinách:

 • webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (DigiKoalice)
 • webináře z portálu RVP.CZ
 • přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru

ZRUŠENO! Pozvánka na kulatý stůl do Ústí nad Labem

Učitele a ředitele ZŠ a SŠ i širokou veřejnost zveme na kulatý stůl Možnosti a implementace digitálních technologií do výuky, který se uskuteční dne 25. 3. 2020 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Řešenými tématy budou implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií, rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ a příklady dobré praxe. Těšíme se na vás! (pozvánka)

ZRUŠENO! Pozvánka na konferenci Učitel-Výuka-Inovace do Ostravy

Pozvánka na konferenci Učitel-Výuka-Inovace do Ostravy
Pokud Vás zajímají praktické zkušenosti s využíváním moderních technologií ve výuce, přijďte se podívat v sobotu 21. března 2020 na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Hlavním pořadatelem je Katedra informačních a komunikačních technologií, hlavní náplní jsou praktické workshopy vedené učiteli z praxe na témata jako robotika, využití tabletů ve vzdělávání, kritické myšlení, 3D modelování a další.