ZRUŠENO! Pozvánka na kulatý stůl do Ústí nad Labem

Učitele a ředitele ZŠ a SŠ i širokou veřejnost zveme na kulatý stůl Možnosti a implementace digitálních technologií do výuky, který se uskuteční dne 25. 3. 2020 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Řešenými tématy budou implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií, rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ a příklady dobré praxe. Těšíme se na vás! (pozvánka)

ZRUŠENO! Pozvánka na konferenci Učitel-Výuka-Inovace do Ostravy

Pozvánka na konferenci Učitel-Výuka-Inovace do Ostravy
Pokud Vás zajímají praktické zkušenosti s využíváním moderních technologií ve výuce, přijďte se podívat v sobotu 21. března 2020 na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Hlavním pořadatelem je Katedra informačních a komunikačních technologií, hlavní náplní jsou praktické workshopy vedené učiteli z praxe na témata jako robotika, využití tabletů ve vzdělávání, kritické myšlení, 3D modelování a další.

Kulatý stůl pro ředitele a učitele ZŠ a SŠ v Hradci Králové

Jménem realizačního týmu vás zveme na kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje a jejich uplatnění ve výuce výtvarné výchovy, který se koná dne 28. 2. 2020 od 13.15 hod. na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Přijďte mj. diskutovat o možnosti uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů ve výtvarné výchově nebo o využívání ICT, digitalizace a dalších moderních technologií ve výuce.

Těšíme se na vás! (pozvánka)