Digitální dílna

Proběhlo v Brně: Digitální dílna (Noc vědců na Masarykově univerzitě, 13. 9. 2019)

Dílna byla zaměřena na práci s MAGIC BOXEM a ovládání robotických hraček pomocí smartphonu nebo tabletu přes rozhraní Bluetooth. MAGIC BOX je mobilní zařízení, se kterým děti pracují interaktivně na podlaze s pomocí měkké projekční podložky. Pomocí MAGIC BOXU lze rozvíjet digitální gramotnost – lze realizovat digitální puzzle, skládačky i omalovánky. S využitím mobilních zařízení dětí interaktivně řídí jízdu a manévry dálkově ovládaných robotů, soutěží na čas při jízdě po vyznačené dráze a experimentují s funkcemi robotů. Tím dochází k osvojování schopností využívat a ovládat prostředky digitálních technologií.

Kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky

Proběhlo: Kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky (13. 6. 2019, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)

Cílem kulatého stolu bylo diskutovat s vyučujícími fyziky z praxe (základních a středních škol) o možnostech uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů, obecně ICT, digitalizace a dalších moderních technologií při výuce fyziky na těchto školách. Účastníci byli stručně seznámeni s Analýzou existujících dostupných digitálních vzdělávacích zdrojů pro obor fyziky a s návrhy DVZ fyziky jednotlivých členů realizačního týmu projektu. Diskutující se shodli na tom, že DVZ musí být nejen kvalitně vytvořený, ale vyučující s ním musí také umět pracovat a náležitě prezentovat jeho výstupy.