Pozvánka na kulatý stůl do Brna

Učitele zveme na kulatý stůl na téma Implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ v předmětu Hudební výchova. Setkání se uskuteční dne 14. 2. 2020 na Pedagogické fakultě MU a mj. se bude týkat implementace inovativních přístupů v oblasti digitálních technologií a možností rozvoje digitální gramotnosti žáků na ZŠ a SŠ v hudební výchově.

Těšíme se na vás! (pozvánka)