ZRUŠENO! Pozvánka na kulatý stůl do Ústí nad Labem

Učitele a ředitele ZŠ a SŠ i širokou veřejnost zveme na kulatý stůl Možnosti a implementace digitálních technologií do výuky, který se uskuteční dne 25. 3. 2020 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Řešenými tématy budou implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií, rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ a příklady dobré praxe. Těšíme se na vás! (pozvánka)