POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL

Význam digitální gramotnosti žáků a učitelů pro potřeby výuky na základních a středních školách a cesty jejího rozvoje

KDE: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, prezenčně i online

KDY: úterý 15. 12. 2020 od 16.00 hod.

Na posledním kulatém stolu pořádaném JČU (předmětový modul Matematika) se účastníci v úvodu krátce seznámí s cíli a výstupy projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Vlastní diskuse bude zaměřena na význam digitální gramotnosti žáků i učitelů pro efektivní výuku odpovídající požadavkům současné doby a bude ilustrována konkrétními příklady dobré praxe. 

Svou účast spolu s vyjádřením její preferované formy prosím potvrďte nejpozději do pátku 11. 12. 2020. (pozvánka)

Těšíme se na vás!