Pozvánka na online seminář pro učitele ZŠ a SŠ

Člověk a svět práce a rozvoj klíčové kompetence digitální

KDY: 24. 3. 2021, 18.00–19.00 hod.

Člověk a svět práce je v RVP jedním z nejvíce rozkročených vzdělávacích oborů. Žáky vede k získání základních uživatelských dovedností v rozmanitých oborech lidské činnosti. Nezbytnou složkou pro uplatnění žáků v dalším životě ve společnosti budou i kompetence vycházející z digitální gramotnosti. V rámci semináře získáte přehled o tom, na které dílčí digitální kompetence se soustředili tvůrci vzorových materiálů v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

Přihlášení viz pozvánka.

Těšíme se na vás!