Dětská univerzita Mjuni

9. 3. 2019 – popularizační přednáška „Digitální gramotnost“ pro rodiče a veřejnost v rámci dětské univerzity Mjuni na Masarykově univerzitě (Petr SládekJan Válek) – pdffotogalerie

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství, přičemž část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Dále se přednáška věnuje rozdílům mezi pojmy Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá rozdíl, což lze považovat za v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry. Dalším tématem, kterému se přednáška věnuje, je míra možné implementace digitálního vzdělávání v jednotlivých oborech a předmětech na středních školách. Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli.