Kulatý stůl „Digitální vzdělávací zdroje ve výuce chemie“

15. 3. 2019 – Kulatý stůl „Digitální vzdělávací zdroje ve výuce chemie“ k projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ si klade za cíl diskutovat s vyučujícími chemie z praxe (základních a středních škol) možnosti uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů, obecně ICT, digitalizace a dalších moderních technologií, při výuce chemie na těchto školách. Účastníci budou stručně seznámeni se základními principy řešení jmenovaného projektu, s Analýzou existujících dostupných digitálních vzdělávacích zdrojů pro obor chemie a nakonec s návrhy DVZ chemie jednotlivých členů realizačního týmu projektu. Nad těmito pak budou diskutovány možnosti uplatnění při výuce na základních nebo středních školách. Předpokládá se i účast ověřovatelů DVZ za chemii. (pozvánkafotogalerie)