Kulatý stůl, Pedagogická fakulta UP

20. 3. 2019 – Kulatý stůl, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, místnost P33b a P5

Cílem setkání je podat základní informace jednak o projektu a cíli, seznámením zapojených učitelů s nutnou administrativou. Také je nutné představit vlastní koncepci rozvoje DG a nástroje, jak existující tak připravované, pro realizaci těchto stanovených cílů.
Žádoucí bude taktéž diskuse nad představenými připravovanými materiály pro implementační fázi projektu.
Po společné úvodní části se jednání rozdělí do sekcí podle oborů. (pozvánka)