Kulatý stůl, Ostravská univerzita

23. 3. 2019 – Kulatý stůl, Ostravská univerzita

V prostorách Pedagogické fakulty proběhl první kulatý stůl z celkově plánovaných čtyř. Tematicky jsou tyto kulaté stoly zaměřené na možnosti a východiska implementace digitálních technologií do výuky. Na kulatý stůl byli pozváni učitelé a ředitelé základní a středních škol. V průběhu této akce se rozvinula věcná diskuse na implementování inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií a s tím související překážky a příklady dobré praxe. Moderátorem kulatého stolu byl Mgr. Radim Polášek, Ph.D., který na začátek seznámil přítomné krátkým vhledem do problematiky a referoval o cílech řešeného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“. Z průběhu kulatého stolu přikládáme fotogalerii.