První seminář pro učitele zeměpisu

18. 4. 2019 – První seminář pro učitele zeměpisu z Liberecka

Na prvním semináři pořádaném na Technické univerzitě v Liberci jsme pozvané učitele seznámili s projektem Podpora rozvoje digitální gramotnosti a konkrétními aktivitami – od tvorby až po ověřování materiálů přímo ve výuce. Snažili jsme se učitele zaujmout pro aktivní spolupráci s naším týmem a ukázali jim zpracované materiály – digitální vzdělávací zdroje, konkrétně například pracovní listy pro žáky, návody pro učitele apod., se kterými mohou pracovat ve výuce v hodinách zeměpisu. Představili jsme námi zpracované materiály na téma Světové vodstvo nebo Vodní toky Česka. Učitelé získali novou inspiraci ve formě digitálních nástrojů, jakými jsou tzv. webové mapy – aplikace nabízené k užití od společnosti Google. K dispozici je prezentace.