Popularizační přednáška Digitální gramotnost, škola, fyzika…

26. 4. 2019 – Popularizační přednáška Digitální gramotnost, škola, fyzika… na konferenci „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9“, Kašperské Hory

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství. Část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Přednáška se dále věnuje rozdílům mezi pojmy Digitizace, Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá zásadní rozdíl, což lze považovat v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry.
Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli. (programpříspěvek, fotografie)