Digitální dílna

Proběhlo v Brně: Digitální dílna (Noc vědců na Masarykově univerzitě, 13. 9. 2019)

Dílna byla zaměřena na práci s MAGIC BOXEM a ovládání robotických hraček pomocí smartphonu nebo tabletu přes rozhraní Bluetooth. MAGIC BOX je mobilní zařízení, se kterým děti pracují interaktivně na podlaze s pomocí měkké projekční podložky. Pomocí MAGIC BOXU lze rozvíjet digitální gramotnost – lze realizovat digitální puzzle, skládačky i omalovánky. S využitím mobilních zařízení dětí interaktivně řídí jízdu a manévry dálkově ovládaných robotů, soutěží na čas při jízdě po vyznačené dráze a experimentují s funkcemi robotů. Tím dochází k osvojování schopností využívat a ovládat prostředky digitálních technologií.