Kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky

Proběhlo: Kulatý stůl Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky (13. 6. 2019, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)

Cílem kulatého stolu bylo diskutovat s vyučujícími fyziky z praxe (základních a středních škol) o možnostech uplatnění digitálních vzdělávacích zdrojů, obecně ICT, digitalizace a dalších moderních technologií při výuce fyziky na těchto školách. Účastníci byli stručně seznámeni s Analýzou existujících dostupných digitálních vzdělávacích zdrojů pro obor fyziky a s návrhy DVZ fyziky jednotlivých členů realizačního týmu projektu. Diskutující se shodli na tom, že DVZ musí být nejen kvalitně vytvořený, ale vyučující s ním musí také umět pracovat a náležitě prezentovat jeho výstupy.