Pozvánka pro ředitele, učitele a širokou veřejnost na kulatý stůl

Pozvánka pro ředitele, učitele a širokou veřejnost na kulatý stůl

MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY,

který se koná dne 4. 12. 2019 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Všichni jste srdečně zváni!