Pozvánka na kulatý stůl

Pozvánka na kulatý stůl
Potřeby a možnosti implementace digitálních technologií do výuky matematiky na základních a středních školách

v sobotu 9. listopadu 2019 od 10:30 do 12:00 hodin v posluchárně J340 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.

Účastníkům bude v úvodu představen projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Poté budou diskutovány otázky potřeb implementace digitálních technologií do výuky matematiky, jak z hlediska modernizace výuky tohoto předmětu, tak i z hlediska rozvoje digitální gramotnosti žáků. Zvláštní zřetel bude kladen na diskusi otázek identifikace překážek bránících rozvoji digitální gramotnosti ve vzdělávání a možností jejich překonávání, organizační a metodické přístupy podporující rozvoj digitální gramotnosti ve školské praxi, implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií ve výuce a konkrétní příklady dobré praxe.

Jste srdečně zváni!