DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NEJEN VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP vás zve na druhý seminář + workshop do Ústí nad Labem.

Workshopy: 16. 9. 2020 Sportovní hala PF UJEP, 17. 9. 2020 Telnice

Seminář: 18. 9. 2020 červený sál MFC UJEP

Zaměříme se na uplatnění inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií a příklady dobré praxe při rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ.

Těšíme se na vás! (pozvánka)