Digitální vzdělávací zdroje ve výuce fyziky

V pátek 28. 8. 2020 se v Praze uskuteční seminář pro učitele fyziky na ZŠ a SŠ, jehož účastníci budou mj. stručně seznámeni s analýzou existujících dostupných DVZ pro fyziku a s vybranými DVZ jednotlivých členů realizačního týmu projektu, které budou detailněji prezentovány. Následně proběhne diskuse o možnostech uplatnění DVZ při výuce a jejich úprav, které přinesou lepší využitelnost v praxi.

Těšíme se na vás! (pozvánka)