DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NEJEN VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP vás zve na workshop + kulatý stůl na konec prázdnin do Ústí nad Labem.

Workshop: 27. 8. 2020 ve Sportovní hale PF UJEP
Seznámíte se s aktuálními trendy ve výuce tělesné výchovy, které jsou uplatnitelné i při distanční výuce.

Kulatý stůl: 28. 8. 2020 ve Velké aule PF UJEP
Zaměříme se na příklady dobré praxe při rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů na ZŠ a SŠ.

Těšíme se na vás!

WORKSHOP/ KULATÝ STŮL Č. 4