MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY tělesné výchovy

Pozvánka na online kulatý stůl
MOŽNOSTI A VÝCHODISKA IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY tělesné výchovy,
který pořádá Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UJEP dne 30. 6. 2020, v 16.00-17.00 hod.

Zveme vás k diskusi na témata implementace inovativních přístupů založených na aplikaci digitálních technologií –  rozvoj digitální gramotnosti u žáků a učitelů ZŠ a SŠ a příklady dobré praxe. Těšíme se na vás online!