Kulatý stůl Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Proběhlo: Kulatý stůl Podpora rozvoje digitální gramotnosti
13. 9. 2019, místnost UH, Sportovní hala PF UJEP v Ústí nad Labem (fotogalerie)

Dr. Hnízdil uvedl přítomné do problematiky řešené v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Byl zdůrazněn význam digitálních technologií v životě dětí a mládeže a následně byly zmíněny výhody zvyšování digitální gramotnosti v rámci širokého spektra předmětů vyučovaných na základní a střední škole. V návaznosti na tvorbu digitálních vzdělávacích zdrojů bylo upozorněno na skutečnost, že přínos těchto zdrojů může být nalezen např. v oblasti prevence zdraví. Následně byl detailně analyzován DVZ – Zdravotní tělesná výchova – plochonozí. Dr. Hnízdil vyzval učitele, kteří ověřovali tento zdroj, aby se s přítomnými podělili o své dojmy související s jeho uplatněním při výuce. Jeden z účastníků uvedl, že zdroj byl úspěšně ověřen. Uvedl také, že by bylo vhodné při využití DVZ – plochonoží spolupracovat s vyučujícími zabezpečující ostatní předměty. Tímto postupem by se mohly vytvořené DVZ stát interakčními prvky mezi vyučovanými předměty (např. TV vs. Biologie, TV – informatika). Následně reagoval dr. Balkó na hodnocení DVZ účastníkem Kulatého stolu (KS) s vysvětlením týkajícím se hlavního záměru realizovaného projektu. Dalším bodem KS bylo představení 2. DVZ Orienteering. Tento zdroj byl představen jeho hlavním tvůrcem (Dr. Hnízdil). Následně proběhla diskuse o využití tohoto DVZ na školách. Z postřehů účastníků KS vyplynulo, že digitální technologie jsou všudypřítomné a že jejich využívání ve školách je žádoucí. Následně byl diskutován DVZ – zdatnost a DVZ – analýza pohybu v atletice. Přítomní kvitovali kvalitu prezentovaných DVZ a uvedli, že je lze plnohodnotně využívat v praxi. Dr. Hnízdil dále stručně představil připravovaný DVZ zaměřený na evaluaci výkonu v gymnastice. Dr. Černá doporučila úpravy tohoto DVZ. Následně byl dán prostor pro účastníky, kteří na KS přijeli v souvislosti s přípravou DVZ v dalších předmětových modulech (Český jazyk, Anglický jazyk, Výtvarná výchova). Informace k ověřování a dosažení zdrojů poskytli kompetentní osoby (dr. Švec, dr. Krejčí). Dr. Škopek na závěr informoval účastníky KS o průběhu ověřování DVZ a nutnosti dodržení doporučeného postupu před plánovaným ověřováním (musí informovat dr. Škopka a další kompetentní osoby o termínu plánovaného ověřování). Doplnil také, že každý DVZ se na školách ověřuje pouze jednou.